Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /p/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - zmiany w programie Drukuj
czwartek, 04 czerwca 2020

czyste powietrzeOGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CZYSTE POWIETRZE”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r., nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

- zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,

- nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,

- nowy regulamin naboru wniosków.

 

Najważniejsze zmiany w Programie:

•    uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;

•    zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;

•    wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

 

- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,

 

- dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

 

•    uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;

•    możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;

•    skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

•    integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;

•    poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;

•    dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;

•    włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

•    wzmocnienie współpracy z gminami;

•    wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;

•    docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

 

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A, 60 – 541 Poznań lub

- za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.