Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /p/libraries/joomla/event/event.php on line 67
XXX-lecie Samorządu Drukuj
środa, 27 maja 2020

ug

Szanowni Państwo.

Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce było efektem trzech ustaw z 8 marca 1990 roku - ustawy o samorządzie terytorialnym, ordynacji wyborczej do rad gmin oraz ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - które powołały do życia wspólnoty samorządowe, wyposażone we własną, pochodzącą z wolnych wyborów reprezentację. Pierwsze wybory, na podstawie tych ustaw, przeprowadzone zostały 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni demokratyczne wybory w powojennej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrani tą drogą reprezentanci stali się pionierami w reformowaniu państwa na poziomie lokalnym i budowie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Przełom w Polsce nastąpił po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II w 1979 roku, a jej wynikiem było m.in. powstanie największego obywatelskiego, pokojowego ruchu społecznego w dziejach świata – 10-cio milionowej „Solidarności”. Słynna 21 Teza z I Zjazdu „Solidarności” zawierała wręcz konstytucyjne zapisy dla przyszłego, odrodzonego samorządu terytorialnego: „Samodzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej. Podstawą autentycznego samorządu terytorialnego musi być wyłonienie go w wolnych wyborach. (…)”

 

W oparciu o te założenia Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” z siedzibą w Krakowie opracowało w 1981 roku demokratyczną ordynacje wyborczą do rad,  a w 1989 roku wstępny projekt ustawy o samorządzie terytorialnym przekazany do Marszałka Senatu RP.

 

Jako samorządowcy szczycimy się, że restytucja działającego od XIII w. samorządu terytorialnego w Polsce jest uznawana za wzór przemian demokratycznych na skalę europejską i jeden z największych sukcesów w reformowaniu Państwa po 1989 roku.

 

W związku z aktualną, szczególną sytuacją w kraju, planowane w naszej Gminie na początek czerwca imprezy rocznicowe nie odbędą się. Obecnie nie jest dogodny czas na wspólne świętowanie. Przypominam zatem o tej jakże ważnej dla nas rocznicy, a czas zabawy nastąpi w dogodnym momencie.

banner XXX lat samorzadu