Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków Drukuj
środa, 20 listopada 2019

liderDUZYLokalna  Grupa  Działania  Lider  Zielonej  Wielkopolski  z siedzibą  w Środzie  Wielkopolskiej  przy  ulicy  Libelta  2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:
- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr
12/2019,13/2019 oraz 15/2019)
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 14/2019)
- Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 16/2019 oraz 17/2019)
- Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 18/2019)
Informacje  szczegółowe  wraz  z  dokumentacją  dla  ogłoszonych  naborów  znajdują  się  stronie  internetowej
www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.11.2019 r. do 10.12.2019 r.  
od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  7.30  do  15.30  w  siedzibie  Lokalnej  Grupy  Działania  Lider  Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA). 

ogłoszenie na strony gminne 2