Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Serwis Samorządowy PAP

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Drukuj
poniedziałek, 20 stycznia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY JARACZEWO NA 2020 R.

 

    Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XI/65/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, podaje się do wiadomości, że istnieje możliwość wskazania, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Jaraczewo na 2020 r.

    

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w komisji ich członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:
    - reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
    - mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
   - przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania Komisji Konkursowych:
-    Ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
-    Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.
-  Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.

 

Oferty należy składać - zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia - pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

 

Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowych ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, Komisje Konkursowe, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będą działać bez ich udziału.

 

Załącznik nr 2 (.PDF)

 

 

 

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumNiedziela, 23 Lutego 2020 r.

Imieniny obchodzą:

Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz, Piotr, Romana, Roma, Seweryn

Do końca roku zostało 313 dni.